Computing Staff

Dr Aras Asaad

Honorary Junior Research Fellow

Dr Varuna De Silva

Visiting Lecturer

Dr Zaniar Ghadernezhad

Lecturer in Mathematics

Dr Stuart Hall

Visiting Lecturer

Mr Dongxu Han

Research Assistant

Dr Nasir Ibrahim

Lecturer in Computing

Mr Pa Jabang

Visiting Lecturer

Mr Lionel Ketchakeu Ndambeun

Graduate Teaching Assistant

Mr Andrew Lapham

Visiting Lecturer

Mr Fakher Mohammad

Research Assistant

Mr Olasupo Oyedepo

Visiting Lecturer

Mr Rahulan Radhakrishnan

Research Assistant