Agents

Elite Education Consulting (Representative)

Akis Papakyriacou
Kratinou 8
Agioi Omologites
Office 102, 1082
Nicosia
Tel: +357 (0) 96762187
Email

KMP EduCAMP Innovation & Services (Alumni Ambassador)

Koumis Poyiadzi
Stasinou Street, No 46, Flat 15
Karantoki Building
Nicosia
Cyprus
2002
Tel: +357-99223233
Email

SI-UK Cyprus (Representative)

Ahmet Ataner
40, Kemal Şemiler Caddesi
Metehan
Nicosia
99010
Tel: +90 548 853 58 88
Web
Email

SI-UK Southern Cyprus (Representative)


30 Athinon Str
Office 101
Agios Dometios
2363 Nicosia
Tel: +357 22778700
Web
Email

Smart Options Educational Services (Representative)

Marlene Philippou
10a Daidalou Street
Agioi Omologites, 1085
Nicosia
Tel: +357 9613 1300
Web
Email