Agents

Elite Education Consulting (Representative)

Akis Papakyriacou
Kratinou 8
Agioi Omologites
Office 102, 1082
Nicosia
Tel: +357 (0) 96762187
Email: info@eliteeducation.consulting

Highgate Private School (Representative)

Maria Theochari
5 Irinikou Street
Agioi Trimithias
Nicosia
2670
Tel: +357 2278 0527
Web: www.highgateschool.ac.cy
Email: info@highgateschool.ac.cy

KMP EduCAMP Innovation & Services (Alumni Ambassador)

Koumis Poyiadzi
Stasinou Street, No 46, Flat 15
Karantoki Building
Nicosia
Cyprus
2002
Tel: +357-99223233
Email: info@kmpeducamp.com

SI-UK Cyprus (Representative)

Ahmet Ataner
40, Kemal Semiler Caddesi
Metehan
Nicosia
99010
Tel: +90 548 853 58 88
Web: www.siuk-cyprus.com
Email: ahmet@studyin-uk.com

SI-UK Southern Cyprus (Representative)


30 Athinon Str
Office 101
Agios Dometios
2363 Nicosia
Tel: +357 22778700
Web: www.siuk-south-cyprus.com
Email: south.cyprus@studyin-uk.com

Smart Options Educational Services (Representative)

Marlene Philippou
P.o. Box 25724
Nicosia
1311
Tel: +357 9613 1300
Web: www.smartoptions.com.cy
Email: marlenephilippou3@gmail.com